COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 8 Metropolitan King County Council District No. 8

Teresa Mosqueda Teresa Mosqueda
Nonpartisan | 28,966 votes
57.57%
Sofia Aragon Sofia Aragon
Nonpartisan | 18,900 votes
37.56%
GoodSpaceGuy GoodSpaceGuy
Nonpartisan | 2,216 votes
4.4%